Advokatfirmaet Bonnez & Ziebe

Advokaterne Bonnez & Ziebe

Advokaterne Bonnez & Ziebe er forsvarsadvokater i straffesager men fører også visse andre typer sager. Vi bistår således vore klienter i sager om prøveløsladelse, sager om prøveudskrivning, politiklagesager, erstatningskrav mod politiet og fængselsmyndighederne samt sager om tvangsfjernelse af børn og unge fra deres familie.

Modparterne i den slags sager, som vi fører, er som regel myndigheder med vidtgående beføjelser. Vores normale arbejdsområde er derfor de spilleregler herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt andre internationale og nationale regler, som regulerer borgernes rettigheder og pligter i forhold til offentlige myndigheder.

Advokaterne Bonnez & Ziebe repræsenterer klienter fra hele landet inden for de områder, som vi beskæftiger os med.

Advokaterne Bonnez & Ziebe har til huse midt i Århus over for retsbygningen. Vi er naboer til Kunstmuseet Aros (og "Regnbuen")

Kontortid  
Mandag - fredag 10 - 12 og 13 - 15
Bank Danske Bank: 3208 3562391738
CVR-nr. 31 91 21 13

English summary
We are a Danish law firm. We represent a great number of persons in criminal cases all over Denmark. We also deal with international human rights-law, prison law and police law. We assist our clients among others with compensation claims for wrongful arrests, police brutality etc. Further we assist families in cases, where the authorities have issued a care order. (A care order is a court order that places a child under the care of a local authority).


Office hours
Monday - friday 10 - 12 and 13 - 15
Bank Danske Bank: 3208 3562391738
CVR-nr. 31 91 21 13


Vester Allé 7, 1. • 8000 Århus C • Tlf.: 70 22 33 13 • Fax: 87 30 33 00 • www.bonnezziebe.dk • e-mail: